Biến chứng khi phẫu thuật bệnh trĩ

1. Biến chứng sớm sau mổ Longo 1 tuần

- Đau nhiều 1,3%

- Chảy máu sớm 3%

- Bí tiểu phải đặt thông 3,6%

- Bí tiểu dùng thuốc 2,4%

- Nhiễm trùng 0,2%

- Xuất tiết vết mổ 4,6%

- Mót rặn 0,6%

2. Biến chứng muộn sau mổ Longo

- Chảy máu sau 01 tuần 0,4%

- Tắc mạch 1%

- Hẹp hậu môn 0,1%

- Da thừa hậu môn 0,1%